۰۹۱۳۱۰۴۷۴۴۳
آدرس : اصفهان. خ سهروردی. دکوراسیون اسپادانا
1

رزومه فعایتهای محمد رضا شفیعی، هنرمند ،مدرس دانشگاه و طراح

شرح مختصری از رزومه فعالیتها

www.art-mehr.com

 

2

مرحله چهارم

اجرای کار تایید شده
3

مرحله سوم

نمایش طرح نهایی

4

مرحله دوم

نمایش پیش طرح جهت بررسی
5

مرحله اول

مشاوره و ارائه نمونه طرح ها